Sempozyum Hakkında

 

Bursa ve çevresinin, çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olduğu belirlenmiştir. Bursa il sınırları içinde kalan eski uygarlık alanlarının 8500 yıl öncesine kadar uzandığı, Akçalar Aktopraklık kazılarında ortaya çıkmıştır. Şehir merkezinde yer alan Hisar Bölgesi’nde elde edilen kesin bulgular ise MÖ. 2500-2700 yıllarını gösterir. Hisar Bölgesi’ni özel kılan yalnızca şehrin ilk yerleşim yeri olması değildir. Bitinya, Roma ve Bizans dönemini yansıtan kale duvarlarının ve kapılarının yanı sıra Osmanlı Devleti’nin ilk yönetim merkezi olan Bey Sarayı’nın kurulacağı alan olarak da burası seçilmiştir.

Bursa Bey Sarayı Sempozyumu ile Osmanlı Devleti’nin ilk idare merkezi olan Bey Sarayı’nın ve içinde bulunduğu Hisar Bölgesi’nin tarihi, arkeolojik ve mimari şekillenişinin Osmanlı öncesi dönemden, günümüze kadarki süreçlerinin araştırılarak, geçirdiği tarihi ve fiziki değişimin ortaya konması öncelikli amacımızdır. Bu araştırmalar neticesinde başta Bey Sarayı olmak üzere, Bursa’nın bu en özel bölgesi olan Hisar’ın geleceğine yönelik, günümüzde kayıp olarak varlıkları belirlenen kültürel mirasın korunmasına, uygulamalarına ve yeniden kullanımlarına ilişkin yeni fikirler, kuram, yöntem ve öneriler belirlenecektir.